Bij BijzonderMOOI* heeft u de keuze uit de volgende betaalmogelijkheden:
1. I-Deal
2. Bancontact/Mister Cash
3. Vooruitbetaling per bank/ giro
4. Achteraf betalen Billink
5. CreditcardIedere betaling gebeurt in een SLL beveiligde omgeving, dat wil zeggen dat uw persoonsgegevens versleuteld verstuurt worden.

1. iDEAL

Bij deze betaalmethode kunt u direct tijdens het bestelproces de betaling afhandelen via uw eigen bank. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. Als internetbankierder kunt u direct gebruik maken van iDEAL, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te melden. U kunt iDEAL gebruiken als u internet bankiert bij ABN AMRO, ASN Bank, Friesland Bank, ING, Rabobank, SNS Bank en Triodos Bank.


Nadat u uw bank opdracht heeft gegeven om het bedrag over te maken nemen wij uw bestelling per direct in behandeling en wordt de bestelling geleverd conform de levertijden welke staan aangegeven op de website.
 

Hoe werkt iDEAL?
Nadat u uw bestelling heeft geplaatst bij BijzonderMOOI.NL kunt u bij het afrekenen van de bestelling aangeven dat u met iDEAL wilt betalen. Klik dan op de iDEAL-betaalknop en selecteer uw bank. Vervolgens wordt u doorgeleid naar uw eigen bank waar de betaalopdracht voor u klaar staat. U wordt door uw bank gevraagd een aantal gegevens in te vullen en u autoriseert de betaling. Het bedrag wordt direct van uw betaalrekening afgeschreven en BijzonderMOOI.NL  wordt geïnformeerd dat de bestelling is betaald. Uw bestelling wordt dan per direct in behandeling genomen.

Voordelen iDEAL
iDEAL biedt u een aantal voordelen ten opzichte van andere betaalmethoden:
• iDEAL is net zo vertrouwd, veilig en gemakkelijk als internetbankieren
• iDEAL wordt ondersteund door de grote Nederlandse banken
• Toegang tot internetbankieren van een van de deelnemende banken is voldoende om gebruik te kunnen maken van iDEAL
• Controle en overzicht op de betaling
• De betaling wordt direct uitgevoerd, waardoor u uw bestelling sneller in huis heeft.
Voor meer informatie over iDEAL kunt u kijken op www.iDEAL.nl of op de websites van de deelnemende banken. 

 

2 Bancontact/Mister Cash

Bij deze betaalmethode kunt u direct tijdens het bestelproces de betaling afhandelen via uw eigen bank in België. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. 


Nadat u uw bank opdracht heeft gegeven om het bedrag over te maken nemen wij uw bestelling per direct in behandeling en wordt de bestelling geleverd conform de levertijden welke staan aangegeven op de website.
 

Hoe werkt Bancontact/Mister Cash?
Nadat u uw bestelling heeft geplaatst bij BijzonderMOOI.NL kunt u bij het afrekenen van de bestelling aangeven dat u met Bancontact/Mister Cash wilt betalen. Klik dan op de Bancontact/Mister Cash-betaalknop en selecteer uw bank. Vervolgens wordt u doorgeleid naar uw eigen bank waar de betaalopdracht voor u klaar staat. U wordt door uw bank gevraagd een aantal gegevens in te vullen en u autoriseert de betaling. Het bedrag wordt direct van uw betaalrekening afgeschreven en BijzonderMOOI.NL  wordt geïnformeerd dat de bestelling is betaald. Uw bestelling wordt dan per direct in behandeling genomen.

Voordelen Bancontact/Mister Cash
  
Bancontact/Mister Cash biedt u een aantal voordelen ten opzichte van andere betaalmethoden:
• Bancontact/Mister Cash is net zo vertrouwd, veilig en gemakkelijk als internetbankieren
• Bancontact/Mister Cash wordt ondersteund door de grote Belgische banken
• Toegang tot internetbankieren van een van de deelnemende banken is voldoende om gebruik te kunnen maken van Bancontact/Mister Cash
• Controle en overzicht op de betaling
• De betaling wordt direct uitgevoerd, waardoor u uw bestelling sneller in huis heeft.
Voor meer informatie over Bancontact/Mister Cash kunt u kijken op www.mistercash.org  of op de websites van de deelnemende banken.

 


3. Vooruitbetaling per bank

U ontvangt na uw bestelling een factuur op uw e-mail adres. U kunt dan het totaalbedrag overmaken naar Rabobank rekeningnummer IBAN nummer NL36 RABO 0307 3850 35 en voor belgische betalingen de toevoeging BIC RABONL2U ten name van BijzonderMOOI* met vermelding van het factuurnummer. In dit geval gaan wij pas tot verwerking van de bestelling over als de betaling door ons is ontvangen. Het duurt ongeveer 3 tot 5 werkdagen voordat een vooruitbetaling is ontvangen. Vervolgens gelden de levertijden zoals deze op de site vermeld staan.

 

4. Achteraf betalen met Billink

Indien u kiest voor achteraf betalen dan wordt u bij het plaatsen van uw bestelling, doorverwezen naar onze betaalpartner Billink, ze zullen u een factuur sturen die u binnen 14 dagen moet betalen, u bestelling wordt direct in behandeling genomen.

“De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die BijzonderMOOI* in  het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) door haar 

dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd  (overgedragen) worden gebruikt voor of bij: 

  1. a) risicoanalyses 
  2. b) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of  onregelmatigheden” 

“Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden  voldaan aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die  de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen  onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van  aangesloten organisaties. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. 

 

De  gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is  Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur maandelijks wettelijke handelsrente (waarbij een gedeelte van een maand als  hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond  van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en  aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de  klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van  de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan  een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de  derde aan wie de vordering is overgedragen.

 

5. Creditcards

Bij deze betaalmethode kunt u direct tijdens het bestelproces de betaling afhandelen via uw creditcard. U rekent af in uw vertrouwde betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen creditcard. De creditcards die BijzonderMOOI* accepteert zijn, Visa, Mastercard, Maestro